Bloc d'AISSA

Nota informativa 45: Residència

Covid-19 Residència

 

Benvolgudes famílies,

Malauradament avui s’han produït dos èxitus, un d’ells a l’Hospital Sant Camil, que havia tingut un resultat negatiu a la prova PCR, i un a la pròpia residència, d’una persona amb la malaltia de la covid. Lamentem profundament aquestes dues defuncions de persones que vivien a Els Josepets, i enviem una càlida abraçada a les dues famílies.

Per altra banda, avui hem sabut que el dia 29 d’abril ens va deixar també una persona resident que estava ingressada a l’Hospital. Quan es produeixen aquestes defuncions, ens n’assabentem perquè ens ho comuniqueu la família o bé ens dona l’avís el propi Hospital, i en aquest cas s’ha trigat uns dies a comunicar-nos-ho. Enviem el nostre més sentit condol a la família.

Com veieu, en alguna ocasió us estem explicant que ens han deixat persones que van treure negatiu a la prova PCR. Això pot ser degut bàsicament a dues raons: la primera és que la prova PCR, tot i que és la més segura de la que es disposa actualment, no té un 100% de seguretat en el resultat. També pot ser que quan s’agafa la mostra, es tregui d’una zona en la que no doni marcadors positius, quan en realitat la persona està infectada. Per altra banda, no hem d’oblidar que van passar uns dies entre la realització de les primeres proves (el dia 17) fins al coneixement del 100% dels resultats (el dia 24), i que durant aquest període s’hagi pogut produir algun nou contagi. Per aquesta raó alguna persona que va tenir un resultat negatiu a la prova ara pot presentar simptomatologia, tot i que no és una situació ni habitual ni l’esperada.

I finalment, us volem fer un anunci, que portem molt de temps esperant. Estem treballant perquè, malgrat la situació actual, puguem obrir la cuina pròpia dintre d’aquest mes de maig. Com sabeu, l’empresa adjudicatària del concurs públic va ser Aramark, qui ha fet la inversió a la planta soterrani de l’obra de la cuina, i s’estaven ultimant les papers i els permisos amb la idea d’obrir el dia 23 de març quan l’arribada del coronavirus va aturar el nostre objectiu.

Ara estem en disposició de fer tot el que cal per al canvi. Aquest bàsicament consisteix en l’elaboració dels àpats directament a l’edifici de La Plataforma, i per part d’una nova empresa, però el personal serà el mateix que fins ara treballava per ISS. Cal ultimar els procediments, fer la neteja final de les instal·lacions i la seva desinfecció, conèixer la tipologia de dieta de cada resident i habitació que ocupa, etc.

Creiem que el fet de disposar de cuina en la pròpia instal·lació portarà molts avantatges. La nostra idea era que la inauguració de la cuina fos un esdeveniment compartit i participat entre les persones que viuen a la residència, les seves famílies i totes les persones que hi treballem... no serà igual que com ho teníem pensat, tot i que farem que ho compartim d’una altra forma, i que la pugueu veure també en la distància.

Malgrat que les nostres energies estan enfocades a contenir el virus a la residència, també anem generant millores i acabant els projectes que tenim endegats. En els propers dies anirem compartint amb vosaltres aquest projecte.

#EnsEnSortirem!

Núria Cortada

Gerent